Candida a jej príznaky

Candida

Candida a jej príznaky

Pokiaľ ste jedným z tých ľudí, ktorí nemajú to najlepšie zdravie, tak je pravdepodobné, že trpíte premnožením baktérie, ktorá sa nazýva Candida. Prítomnosť tejto baktérie v našom organizme je prirodzeným javom, ale k problému dochádza vtedy, keď sa naruší rovnováha a naše telo začne obsadzovať neúprosná Candida. Baktéria Candida cíti príležitosť a využije ju, nebude čakať na inú baktériu a nedá jej žiadny priestor. Jej spôsob života a typ stravy ju predurčuje na predátora medzi baktériami. Živí sa cukrami, ktoré sú v našej súčasnej strave zastúpené vo veľkých množstvách. Pokiaľ ste brali antibiotiká a nedoplnili ste ich probiotikami, je veľká pravdepodobnosť, že práve táto baktéria pohltí vaše telo. Continue reading

Candida narúša rovnováhu črevnej mikroflóry

Candida

Candida narúša rovnováhu črevnej mikroflóry

Candida sa v mnohých prípadoch považuje za ochorenie. Je to, ale trošku mylné, nakoľko candida je kvasinková huba, ktorá ochorenie spôsobuje, no toto ochorenie je zvané ako kandidóza. Človek sa odjakživa rodí s dobrými a rovnako aj zlými baktériami. K tým dobrým patria priateľské baktérie, teda probiotiká a k tým zlým patri napríklad huba candida. Základom celého ochorenia, alebo neochorenia, je rovnováha. Ak ochorieme napríklad na chrípku, sme liečený antibiotikami a pri liečbe nedbáme aj na užívanie probitík, je tu vysoké percento, že sa naruší rovnováha črevnej mikroflóry a práve to spôsobí premnoženie huby candida, teda ochorenie zvané kandidóza. Ak nechceme, aby k niečomu takému došlo, musíme sa vyvarovať nadmernej konzumácií mäsa a cukru, no rovnako si musíme dávať pozor aj na dostatočných príjem vitamínov, živín, minerálov a priateľských baktérií, aby opäť nedošlo k narušeniu rovnováhy črevnej mikroflóry. Continue reading